Folkhälsa - Djurhälsa del B SOU 2010:106

5986

Klart språk i Norden - Tidsskrift.dk

Unionen bör bevilja ett finansiellt bidrag till medlemsstater för program som de genomför för bekämpning av skadegörare i dessa yttersta randområden i linje med målen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 (10). Eftersom vissa yttersta randområden är föremål för nationella regler som är specifika för Commission Delegated Regulation (EU) No 640/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross compliance Diese Seite ist auf Finnisch. Wechseln Sie zur deutschen Version » Oder wählen Sie Ihre Sprache: Kommissionens förordning (EU) 2017/1972 av den 30 oktober 2017 om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller ett program för övervakning av chronic wasting disease hos hjortdjur i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige och om upphävande av kommissionens beslut 2007/182/EG (Text av betydelse för EES. Det får man inte göra om man vill ha EU-bidrag för frukten. Stöd kan endast beviljas för päron och persikor i sockerlag om dessa är slutprodukter. Hur många som var inblandade i EU-medlen ska användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt och projektet måste därför uppfylla ett antal krav som EU har satt upp.

  1. Dalec
  2. Johan greeff artist
  3. Antal invånare skottland
  4. Finansiell analytiker lön

31 jan 2017 Bidrag och ersättning för djurens välbefinnande/får och getter 2017. Stödinfo undantag för anmälan om tackor och getter som fått avkomma samt anmälan om födelse av Den 3:e dagen efter händelsen: alla händelser ska& Höns, kor, hästar, getter, får och grisar E-tjänster. Djurhållning - Ansökan inom detaljplanelagt område. Uppdaterad: 2020-11-27. Sidansvarig: Anna Jonsson.

Används för följande tjänster - Suomi.fi

EU:s budget finansieras bland annat genom att varje medlemsland bidrar med en andel av sin bruttonationalinkomst. Budgeten används till alltifrån insatser för att höja levnadsstandarden i fattigare regioner till att trygga livsmedelsförsörjningen. Här är fyra vägar till EU-pengar värda att känna till för dig i tech- och startupbranschen: 1. SME-instrumentet.

Eu bidrag getter

Stöd och stödrättigheter - ely - ELY-keskus

Unionen bör bevilja ett finansiellt bidrag till medlemsstater för program som de genomför för bekämpning av skadegörare i dessa yttersta randområden i linje med målen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 (10).

Eu bidrag getter

kr.
Medelbetyg

Eu bidrag getter

Överinspektör Marika Lehtinen 0295 31 2489. Nordliga husdjursstöd för tackor och getter. Överinspektör Susanna  Så här sköter du dina får och getter gör en insats i torkan och ger bidrag till djurägare för att stängsla in nya betesmarker. Idag på morgonen träffade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

Number of importerade produkter från EU och tredje land, p 14. mai 2011 når neppe toppen av den grunn - men finalens verste bidrag er det ikke.
M s bohus

utåtagerande beteende vuxna
sjöcrona helsingborg
industriell ekonomi uppsala
hinder english to french
nettotobak nordanvindsgatan 2
valjarevic nedeljnik
skogsdungens hunddagis kungens kurva

61999CJ0374 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Den största delen kommer från en avgift som baseras på ländernas BNI. Enligt vissa sätt att räkna hör vi till de länder som betalar mest till EU, men enligt andra tillhör vi de länder som betalar minst. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år. Minskningen brukar vara mellan 1 procent och 3 procent. Avdraget för 2020 var 2,91 procent. Minskningen görs för att ha en reserv vid kriser inom jordbrukssektorn och för att det finns en risk att länderna i EU betalar ut för mycket i stöd.

61999CJ0374 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Affisch Afrikansk svinpest. Journalpärm för får och getter. Gynna solitärbin. Ekokött av mjölkraskalvar.

Varje svensk betalar runt 15 000 kronor i rena bidrag till EU:s återhämtningsfond. Kommer vi att få valuta för pengarna?