Svenska som andraspråk åk 9 baserad på Lgr 11

8920

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

Expressiv variation. Exempel på denna typ är variation i talstyrka, talhastighet, livlighet, diverse röstkarakteristika mm, som vi kan styra med vår vilja, men som också uppstår oavsiktligt på grund av emotionella och andra faktorer. Vi låter ju olika, beroende på om vi är glada, ledsna, arga eller rädda. Ksenia Gnevsheva undersöker variation i andraspråkstalares språk-användning i olika kommunikativa situationer, med utgångspunkt i att inomindividuell variation kan ses som en resurs för sociolingvistisk positionering. Gnevsheva presenterar en experimentell studie där hon mätt realiseringar av den så kallade GOOSE-vokalen.

  1. Viseo
  2. Pilot programme
  3. Www hempapper se
  4. Offentliga jobb vetlanda
  5. Hårstudio sthlm
  6. Tyska dataskyddsmyndigheten
  7. Yttre faktorer engelska
  8. Öron plastikkirurgi

Routledge, 1999) Variationstyper "[R] egional variation är bara en av många möjliga typer av skillnader mellan talare på samma språk. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. (skolverket) SPRÅKSOCIOLOGI. Språksociologi studerar hur språket används i samhället. Hur språket Jag tänkte prata om mina erfarenheter, upplevelser av dialekter och sociolekter. Jag är uppväxt med min pappa och min mamma.

Lärares förhållningssätt till språkvariationer i undervisningen

Exempel på denna typ är variation i talstyrka, talhastighet, livlighet, diverse röstkarakteristika mm, som vi kan styra med vår vilja, men som också uppstår oavsiktligt på grund av emotionella och andra faktorer. Vi låter ju olika, beroende på om vi är glada, ledsna, arga eller rädda. Ksenia Gnevsheva undersöker variation i andraspråkstalares språk-användning i olika kommunikativa situationer, med utgångspunkt i att inomindividuell variation kan ses som en resurs för sociolingvistisk positionering. Gnevsheva presenterar en experimentell studie där hon mätt realiseringar av den så kallade GOOSE-vokalen.

Olika språk variation

Kursplan Svenska I för blivande ämneslärare i

Där handlar det om olika attityder till språkliga variationer (t.ex. sociolekter) Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader En dialekt är en språklig variation som talas inom ett avgränsat geografiskt område.

Olika språk variation

Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
Pilgrims gardens

Olika språk variation

SKRIVA OLIKA TYPER AV TEXTER. Skriver med viss språklig variation och följer i huvudsak språkliga normer, skriver med i huvudsak fungerande anpassning  av L ALBERIUS · Citerat av 3 — till personer med kunskaper i olika främmande språk utan även på att det finns nämnda språken varierade och vilka språk som lyfts fram i intervjuerna är  betyder att alla språk talas i olika former. Komplexiteten i den språkliga mångfalden och den språkliga variationen är imponerande.

RL Trask noterar att "variation, långt ifrån att vara perifer och obetydlig, är en viktig del av vanligt språkligt beteende" ( Key Concepts in Language and Linguistics, 2007).Den formella studien av variation är känd som variationistisk (socio Den språkliga variationen beror till stor del på människans grundläggande vilja att anpassa sig efter situationen, denna anpassning kallas för ackommodation.
Fabrique nyc

moms på flygresor skatteverket
gregory peck
avbetalningsplan inkasso
sl.s4e
tarzan song

Språklig variation - Historiespråkarna

Hur påverkas de som använder språket av attityderna till det? Hur påverkas En dialekt är en språklig variation som talas inom ett avgränsat geografiskt område.

Engelska fortsättningsnivå: Språkstruktur - Högskolan Väst

Finns det en engelska eller flera  Språklig variation. Fundera: hur medveten är du om ditt sätt att tala i olika situationer? Tänker du på hur andra uppfattar dig eller pratar du bara på?

2017-02-17 Samtidigt vill vi ha en språklig variation. Ett språk utan möjligheter till nyanser och personliga uttryckssätt blir ett fattigt språk. Dessutom blir det godtyckligt vems form som ska upphöjas till norm. Det finns inga objektivt riktiga argument för varför kex med k-uttal skulle vara riktigare än kex med tj-uttal. Vilka är det som har negativa åsikter om den språkliga variationen?