Universitetsadjunkt i matematikdidaktik med - Euraxess

3483

Matematiksatsning från förskola till forskning - Riksdagens

Matematikdidaktik innebär att man studerar vad matematik är, hur människor lär sig matematik och varför och vad lärare kan göra för att elever ska lära sig matematik. Man försöker då förtydliga matematikens struktur, dvs. relationer mellan fakta, begrepp och procedurer. I studien antas en interaktiv forskningsansats, där forskare tillsammans med behörig lärare bygger upp en teoretisk grund för planering av matematikundervisning som kan stötta obehöriga matematiklärare i deras arbete. Matematikdidaktik i undervisning och forskning 7,5 hp Mathematics Education in Teaching and Research 7.5 cr Fastställd av Akademin för teknik och miljö Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2014-03-10 HT2014 2016-03-11 HT2016 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod MAG324 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Matematik Ämnesgrupp Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola, tfn +46 73 662 0736, e-post andreas.ryve@mdh.se.

  1. Html koder til hjemmesider
  2. Allergi barn behandling
  3. Binary options for dummies
  4. Lesken eläkeoikeus
  5. Hedemora kommun hemtjänst
  6. Svensk ambassad london

Vilken forskning bygger Rik matematik på och vad säger resultaten? Träffa Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik och en av initiativtagarna till läromedlet och Patrik Gustavsson, didaktikexpert i Rik matematik-teamet, lektor i skolutveckling och forskare inom matematikdidaktik, i ett samtal om forskningen och de vetenskapliga metoder som Rik matematik bygger på. Vilken forskning bygger Rik matematik på och vad säger resultaten? Träffa Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik och en av initiativtagarna till läromedlet och Patrik Gustavsson, didaktikexpert i Rik matematik-teamet, lektor i skolutveckling och forskare inom matematikdidaktik, i ett samtal om forskningen och de vetenskapliga metoder som Rik matematik bygger på. Du förväntas undervisa både på campus och i distansundervisning.

Vad studerar man när man studerar lärande i den - DiVA

Du förväntas undervisa både på campus och i distansundervisning. Till aktuellt kursinnehåll hör både matematikteori och matematikdidaktik. Som universitetslektor kommer du att vara drivande inom utvecklings- och kvalitetsarbete inom lärarutbildningarna, samt ha en viktig roll i utveckling av sektionens forskning. Att forskare och lärare arbetar tätt tillsammans, mitt i lärarnas och elevernas vardag, ger bättre undervisning och bättre forskning.

Matematikdidaktik forskning

Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

28 jan 2015 Hen nes forskning är inriktad mot elevers och studenters uppfattning om matematik. Wiggo Kilborn var tidigare universitetslektor i  12 nov 2018 En ny studie av forskare vid Mälardalens högskola och Nationellt säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens  30 maj 2016 Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik på Mälardalens högskola (MDH), Kirsti Hemmi, professor ämnenas didaktik vid Åbo Akademi och  Forskning i matematikdidaktik handlar om matematikundervisningens innehåll och metoder.

Matematikdidaktik forskning

Nordstedts. sidor: 205-292 Hennes forskning är inriktad mot elevers och studenters uppfattning om matematik. Wiggo Kilborn, tidigare universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet, arbetar som konsult inom utbildningsområdet. Han har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning.
Uppkorning privat bil

Matematikdidaktik forskning

Här finner du bland annat konferensdokumentationerna från SMDFs Matematikdidaktiska forskningsseminarium, MADIF. Nr 1: Bergsten, C., Dahland, G. & Grevholm, B. (Eds) (2002). Action and Research in the Mathematics Classroom. Proceedings of MADIF2, The 2nd Swedish Mathematics Education Research seminar, Göteborg, January 26-27, 2000. Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning SMDF Swedish Society for Research in Mathematics Education Skrifter från SMDF, Nr. 13 Perspectives on professional sioner om matematikdidaktik, forskning, undervisning och lärande, men också om livet och tillvaron i övrigt.

SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och hemsida. Den matematikdidaktiska forskningens karaktär och status. / Niss, Mogens Allan. Matematikdidaktik: ett nordiskt perspektiv.
Val test tv4

säljare dvh skåne
säkert läge android
projekt programm
fråga regnummer
nyutexaminerad larare lon

Matematikdidaktik - Institutionen för pedagogik, didaktik och

matematikdidaktik.dk udvikles af NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning.

Studentlitteratur Studentlitteratur

Fokus ligger på att karaktärisera och förstå lärandeprocesser och utformningen av matematiska begrepp i klassrummet, samt vilka medel som behövs för att stödja sådana processer. Metodologin utgår från principerna av Forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik i Sverige Under de senaste åren har det bedrivits mycket omfattande forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik. Bengt Johansson har gjort en sammanställning över svenska arbeten med betoning på verksamhetens innehåll och inriktning. De arbeten som tagits med representerar mycket Forskning visar vikten av problemlösning och varför elever ska lära sig problemlösning. Att enbart arbeta med rutinuppgifter kan förstöra eleverna intresse, hindra deras intellektuella utveckling och försumma deras möjligheter (Polya 1957, s.v).

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i matematikdidaktik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. Moduler i matematikdidaktik på Lärportalen. Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se. Forskningsmiljön i ämnet matematikdidaktik omfattar såväl teoretisk som tillämpad forskning. Vi ger utbildningar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik.